Behandeling

De gebruikte behandelmethode heet EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing.
De methode wordt wereldwijd toegepast en is een ‘evidence based’ methode, dit houdt in dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de methode werkzaam is.

Bij de behandeling worden aanvullende technieken gebruikt zoals cognitieve technieken en gespreksvoering gericht op structuurverlening en verwerving van inzicht. Onderdelen uit intuïtieve opleidingen dragen bij aan het handhaven van het gevoel van zelfcontrole tijdens de behandeling en bij het vinden van vroegkinderlijke angstbeelden.

De behandeling richt zich op die gebeurtenissen uit het verleden die in het heden opnieuw tot klachten leiden. Bij de in kaart gebrachte ingrijpende gebeurtenissen uit uw levensloop wordt onderzocht of hiervan sprake is.

Bij de behandeling kan een vertrouwd persoon aanwezig zijn.