Diagnostiek

Tijdens een eerste telefonisch contact wordt globaal vastgesteld of een of meerdere ingrijpende gebeurtenissen mogelijk hebben geleid tot klachten.

Met een enkel woord kan worden aangegeven wat voorviel, bijvoorbeeld ongeval, zinloos geweld, sterfgeval, bedreiging, seksueel misbruik, pesten, mishandeling, vernedering, ongewenstheid als kind etc.

Komen er bij het noemen van een of meerdere ingrijpende gebeurtenissen gevoelens op van angst, machteloosheid, woede, schuld etc. dan is er vrijwel zeker sprake van psychotraumaklachten.

In een intake vindt nader onderzoek plaats aan de hand van een aantal vragenlijsten, een kort interview etc.

Aan de hand van de ‘vragenlijst ingrijpende gebeurtenissen verleden’ worden de ingrijpende gebeurtenissen uit de levensloop in beeld gebracht.

Aan het eind van het onderzoek worden de uitkomsten besproken, daarbij kan een vertrouwd persoon aanwezig zijn.

De volgende onderwerpen komen aan de orde: wat is de diagnose, hoe komt het dat de klachten zijn ontstaan, hoe komt het dat de klachten niet verdwijnen, is er een indicatie om de klachten te behandelen met de behandelmethode EMDR en wat is de prognose van de behandeling?