EMDRalgemeen

Hoe ziet een EMDR behandeling eruit?
De behandelaar vraagt aan een ingrijpende gebeurtenis terug te denken met de daarbij opkomende zintuiglijke beelden, gevoelens en gedachten. Gelijktijdig wordt het verwerkingsproces opgestart door naast het opgeroepen angstbeeld een afleidende taak aan te bieden.

Een veel gebruikte afleidende taak is het volgen van horizontale ‘handbewegingen’ van de behandelaar op circa dertig centimeter van de ogen. Een andere gebruikte afleidende taak is het volgen van ‘klikjes’, die via een koptelefoon afwisselend links en rechts worden aangeboden.

Na elke set handbewegingen of klikjes vraagt de behandelaar wat er op dat moment naar boven komt aan beelden, gevoelens en gedachten. Vervolgens wordt gevraagd de aandacht daarop te richten waarna er een nieuwe set handbewegingen of klikjes volgt etc.

Wat zijn de effecten?
De sets handbewegingen of klikjes leiden tot positieve veranderingen, beelden worden minder levendig, gevoelens worden minder heftig en er ontstaan nieuwe inzichten. Er ontstaat een neutraal beeld van de oorspronkelijke ingrijpende gebeurtenis zonder angst, woede, machteloosheid, schuldgevoel etc.

Zijn er ook nadelen?
Vaak is er na de behandeling sprake van een gevoel van moeheid en soms van lichte hoofdpijn
Dit kan enkele dagen aanhouden, daarna ontstaat er een nieuw evenwicht.

Wat is het mogelijke werkingsmechanisme van de behandelmethode EMDR?
Een verklaring voor de werkzaamheid van de behandelmethode EMDR is dat het terugdenken aan een angstbeeld tegelijk met het aanbieden van een afleidende taak ervoor zorgt dat het natuurlijk verwerkingsproces in gang wordt gezet.

Het terugdenken aan een angstbeeld vraagt werkgeheugencapaciteit evenzo vraagt de afleidende taak werkgeheugencapaciteit. De combinatie van beide taken maakt het werkgeheugen instabiel voor ‘nieuwe’ opslag van het angstbeeld, het wordt minder levendig en minder naar opgeslagen en het gaat gepaard met een nieuwe betekenisverlening aan de oorspronkelijke ingrijpende gebeurtenis.