Klachten

Een klantgerichte, degelijke behandeling vormt het uitgangspunt.

Vragen en opmerkingen over de inhoud van de behandeling en de wijze waarop deze wordt uitgevoerd kunnen te allen tijde worden ingebracht met het oog op een succesvolle voortgang van de behandeling.

Bij een klacht kunt u zich wenden tot het Klachtenportaal Zorg (KPZ).