Klachten

Een klantgerichte, degelijke behandeling vormt het uitgangspunt.

Vragen en opmerkingen over de inhoud van de behandeling en de wijze waarop deze wordt uitgevoerd kunnen te allen tijde worden ingebracht met het oog op een succesvolle voortgang van de behandeling.

Bij een klacht over de behandeling kunt u zich richten tot het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). De vereniging kent een klachtenregeling en een klachtenfunctionaris.

Daarnaast kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg in Den Haag.