Kwaliteitsstatuut

De praktijk beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, dat geregistreerd staat in het openbare Register van het Kwaliteitsstatuut.¹ Deze verplichting vloeit voort uit de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Door middel van het kwaliteitsstatuut wordt bewerkstelligd dat de behandelaar binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk gepaste ondersteuning levert.

Onder andere het hele proces van verwijzing, aanmelding, intake, diagnostiek, behandeling, afsluiting en nazorg voor de individuele cliënt wordt hierin beschreven.

Een exemplaar van het kwaliteitsstatuut wordt op aanvraag verstrekt.

1 te raadplegen via www.zorginzicht.nl