Prijslijst

01-01-2024

Volwassene basisverzekering
De praktijk hanteert de volgende tarieven¹ die op grond van de basisverzekering (deels) in aanmerking komen voor vergoeding.

Consult diagnostiek 45 minuten              prestatiecode CO0432tarief € 155,-
Consult diagnostiek 90 minutenprestatiecode CO0822 tarief € 270,-
Consult diagnostiek 120 minutenprestatiecode CO0952 tarief € 380,-
Consult diagnostiek 45 minutenprestatiecode CO0497 tarief € 135,-
Consult diagnostiek 90 minutenprestatiecode CO0887 tarief € 240,-
Consult diagnostiek 120 minutenprestatiecode CO1017 tarief € 345,-
Consult diagnostiek 25 minutenprestatiecode TC0009 tarief €   30,-
Consult diagnostiek 25 minutenprestatiecode TC0010 tarief €   85,-

Volwassene zelfbetaling
De praktijk hanteert bovenstaande tarieven als de cliënt ervoor kiest zelf te betalen, een verwijsbrief van de huisarts is dan niet nodig, wel wenselijk.

Volwassene niet-basispakketzorg
De praktijk hanteert bovenstaande tarieven als behandelingen op basis van de basisverzekering niet (meer) in aanmerking komen voor vergoeding.

Jeugdige
Een jeugdige tot 18 jaar komt mogelijk in aanmerking voor vergoeding op basis van een persoonsgebonden budget via de gemeente.

Jeugdige zelfbetaling
De praktijk hanteert bovenstaande tarieven als ouders ervoor kiezen zelf te betalen.

 

1 wanneer er contracten met zorgverzekeraars worden afgesloten, kunnen er andere tarieven gelden.