Standaardprijslijst

Prestaties Basis GGZ, 01-01-2021

Volwassene

De zorgverzekeraar vergoedt de Prestaties Basis GGZ vanuit de basisverzekering.

De praktijk sluit geen contracten met zorgverzekeraars af, dit kan afhankelijk van de polis gevolgen hebben voor de hoogte van de te ontvangen vergoeding (zie Vergoeding zorgverzekeraar).

De praktijk hanteert de onderstaande tarieven.1

De Prestaties 1, 2, 3 en 4 vallen onder de basisverzekering:

 1. Prestatie Kort, behandelcomponenten: intake, diagnostiek, behandeling, overleg,verslaglegging (tot 300 minuten) met een tarief
  van € 520,-

 2. Prestatie Middel, behandelcomponenten: intake, diagnostiek, behandeling, overleg, verslaglegging(tot 500 minuten) met een tarief
  van € 885,-

 3. Prestatie Intensief, behandelcomponenten: intake, diagnostiek, behandeling, overleg,eventuele consultatie deskundige en/of aanvullende diagnostiek, verslaglegging (tot 750 minuten) met een tarief van € 1430,-

 4. Prestatie Onvolledig behandeltraject, behandelcomponenten: intake, diagnostiek, overleg, verslaglegging (tot 120 minuten) met een tarief
  van € 220,-

  Deze prestatie is van toepassing wanneer de behandelaar geen DSM-5 stoornis vaststelt of vroegtijdig vaststelt dat de cliënt behandeld
  dient te worden in de gespecialiseerde GGZ of wanneer de cliënt de behandeling vroegtijdig afbreekt.

 5. Prestatie OVP niet-basispakketzorg Consult (tot 60 minuten) met een tarief van € 110,-

  Deze prestatie betreft zorg die niet onder de basisverzekering valt en dient zelf betaald te worden.

 6. Zelfbetaler

  Een zelfbetaler kiest ervoor de zorg zelf te betalen tegen een tarief (tot 60 minuten) van € 110,- Er is geen verwijsbrief van de huisarts nodig.

Jeugdige

Jeugdigen tot 18 jaar komen in aanmerking voor vergoeding door de gemeente, hier is de Standaardprijslijst is niet van toepassing.

De praktijk sluit geen contracten af met gemeenten, behandeling is mogelijk wanneer betaald wordt op basis van Zelfbetaler.

Ook kan met de gemeente overlegd worden over een mogelijke vergoeding op de basis van een Persoons Gebonden Budget (PGB).

1 Wanneer er contracten met zorgverzekeraars afgesloten worden, kunnen er andere tarieven gelden.