test

Volwassene
De praktijk hanteert de volgende prestatietarieven¹ met ingang van 01-01-2022 voor psychologische behandelingen die vergoed worden op grond van de basisverzekering.

Consult diagnostiek 45 minuten              prestatiecode CO0432tarief € 155,-
Consult diagnostiek 90 minutenprestatiecode CO0822 tarief € 270,-
Consult diagnostiek 120 minutenprestatiecode CO0952 tarief € 380,-
Consult diagnostiek 45 minutenprestatiecode CO0497 tarief € 135,-
Consult diagnostiek 90 minutenprestatiecode CO0887 tarief € 240,-
Consult diagnostiek 120 minutenprestatiecode CO1017 tarief € 345,-
Consult diagnostiek 25 minutenprestatiecode TC0009 tarief €   30,-
Consult diagnostiek 25 minutenprestatiecode TC0010 tarief €   85,-

De praktijk hanteert de volgende prestatietarieven met ingang van 01-01-2022 voor psychologische behandelingen die niet vergoed worden op grond van de basisverzekering.

Niet-basispakketzorg consult 45 minutenprestatiecode OV0012tarief € 115,-
Niet-basispakketzorg consult 90 minutenprestatiecode OV0012tarief € 230,-

nb: een zelfbetaler kiest ervoor de psychologische behandelingen zelf te betalen, een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig, het tarief bedraagt    € 120,- per 45 minuten.

Jeugdige
Jeugdigen tot 18 jaar kunnen in aanmerking komen voor vergoeding van psychologische behandelingen met behulp van een persoons gebonden budget door de gemeente waarin zij wonen tegen de vastgestelde vergoeding per uur.

nb: een zelfbetaler kiest ervoor de psychologische behandelingen zelf te betalen, het tarief bedraagt € 120,- per 45 minuten.

 

1 wanneer er contracten met zorgverzekeraars worden afgesloten, kunnen er andere tarieven gelden.