Vergoeding zorgverzekeraar1

Vanaf 18-jarige leeftijd valt de vergoeding van de behandeling onder de basisverzekering indien er een verwijsbrief van de huisarts is.2

De praktijk werkt op restitutiebasis omdat er geen contracten met zorgverzekeraars worden afgesloten, dit heet een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Dat houdt in dat de cliënt de factuur van de praktijk ontvangt, aan de praktijk betaalt en voor vergoeding indient bij de zorgverzekeraar.

De prestaties Kort, Middel, Intensief en Onvolledig behandeltraject (zie Standaardprijslijst) worden vergoed vanuit de basisverzekering.

De hoogte van de vergoeding hangt af van het soort polis dat de cliënt heeft. De cliënt kan over het algemeen kiezen uit een natura- of restitutiepolis, soms is er sprake van een combinatiepolis. 3

Naturapolis
Een naturapolis geeft de cliënt minder keuzevrijheid aan zorgaanbieders wat betreft volledige vergoeding, de cliënt krijgt de kosten volledig vergoed bij een zorgaanbieder die een contract heeft met de zorgverzekeraar. Kiest de cliënt voor een zorgaanbieder die geen contract met de zorgverzekeraar heeft dan krijgt de cliënt de kosten voor circa 70% vergoed.

Restitutiepolis
Een restitutiepolis geeft de cliënt een volledige keuzevrijheid aan zorgaanbieders met een volledige vergoeding.

Aanvullende verzekering
In sommige gevallen is er sprake van een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering voor psychische klachten die niet vergoed worden vanuit de basisverzekering.

1 Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend, de hoofdlijnen worden geschetst.

2 De basisverzekering kent vanaf 18-jarige leeftijd een verplicht eigen risico.

3 Een overzicht met de verschillende vergoedingen is te vinden op www.contractvrijepsycholoog.nl