Wachttijden

Tot nader bericht is er geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen in verband met de lengte van de wachtlijst.

Aanmeldingswachttijd: – weken
Het aantal weken tussen de aanmelding en de intake.

Behandelingswachttijd: – weken
Het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling.

Actualisatie wachttijden
De wachttijden zijn op de 1e dag van de huidige maand geactualiseerd.

Vindt u de wachtlijst te lang?

Wanneer u de wachttijd te lang vindt dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling, deze kan u ondersteunen bij het vinden van een behandelaar waarmee u binnen 4 weken na het eerste contact een intakegesprek krijgt en bij wie de behandeling binnen 10 weken na het intakegesprek wordt gestart.

Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde Treeknormen).